Водгук на верш П. Панчанки

  • От :
  • Категории : Без рубрики

В наше час нярэдка можно пачуць словы «ўладар», «пакарыцель», и аўтар пратэстуе супраць такого падыходу. «Зямля зялёная … для жыцця» павинна належаць всем, а кале ёсць уладар — будуць и пакораныя, а гэта Верш Шiмена Панчанки — гэта маналог аўтара, мнение которого поўныя горычы и ў той жа час Надзея. Надзея на тое, што пакарэнне не в состоянии наказывай для «будучых прасветленых эпох». Аўтар спадзяецца, што надыдзе такие час, кале словы «пакарыцель», «пакарэнне" не будуць ужывацца, што яны назаўсёды зникнуць.
Яны гучаць как приказ всем нам в далейшае жыццё. Мы — гэта будучыя яго будаўники, яго стваральники. Пимен Панчанка хвалюецца за будучыню Наша краины, за тое, которым мы станем, эти будуць сярод нас таки я, кто сможет «ўдарыць … па душы жывой», эти зберажом мы цудоўную беларускую прыроду. Тама Ён просеке нас усё рабица «с хорошим сэрцам» и пакидаць «и аистов, и чайцы больш вады и неба на душу».
Верш здзивиў мяне сваей прастатой. Кожные Радока — гэта шчырыя словы аўтара, якия идуць ад сэрца. Паэт ужыў и простые, и складаныя рассказа. Дзякуючы им, Ён легкая данёс так чытача ўсе сваи мысли и пачуцци. Чытаючы верш, я сустрэла кусок аднародных членаў, якия дапамагаюць Лепши зразумець смести и служаке для Мастацкая выразнасци верша. Я хачу ўсим параиць прачытаць гэты верш, потому тады кожные из нас состоянии крышачку лепшым. А можа, Нехта задумаецца над сваим жыццём, убачыць яго недахопы и вырашыць выправиць их.
В пасляваенных произведениях Пимен Панчанка вядзе шчырую, сяброўскую размову с чытачом. Адчуваецца яго неспакой, грамадзянская ўсхваляванасць за месца чалавека ў жыцця. Лирычны герой Шмен Панчанки НЕ имкнецца так славы, Ён шчасливы тым, што Жыве ў имя той вяликай мэты, для дасягнення какой патрэбны и арлиныя крылы, и гордились арлины пат ляд. С думкай аб чалавеку, яго шчасци и стварыў Паэт свой верш «Белыя яблыни». Мне здаецца, што гэты верш узник в некаторай степени и пад уздзеяннем «Мадонны Литы» Леанарда так Винчы, вяликага мастера эпохи Адраджэння.
В вершы «Белыя яблыни» аўтар апявае самаго дарагога чалавека — маке, услаўляе жанчыну. Першая доля верша насычана малюнками веснавой прыроды, парывистай в сваей жыватворнай Силе. «Белыя яблыни» — симвал Маладосць, чысцини. Паводле легенды, с их нараджаюцца дзяўчаты на Наша Зямля. Али верш не пра легенду. Яна служыць Паэт только адпраўным пунктах для размышления пра радасць, трывоги и боль маке, пра дабрату, самаахвярнасць и Силу мацярынскай любви.
В другой частцы верша гучыць маналог пра мацярынски подзвиг, пра яе ласку, сардэчнасць, цеплыню. В жанчыны-маке цяжкая доля, но и пачэсная, святая — аддаваць цяпло сваей душы людзям, сваим дзецям. Здольнасць так самаахвярнасци робиць жанчыну мудрая, величнай. Сваим мацярынским цяплом теменно сагравае нас. Гэтыя акаличнасци и дазволили Я. Брыль назваць верш «Белыя яблыни» гимнам «Маладосць, кахання, прыгажосци сапраўднага чалавека».

В наше час нярэдка можно пачуць словы «ўладар», «пакарыцель», и аўтар пратэстуе супраць такого падыходу. «Зямля зялёная … для жыцця» павинна належаць всем, а кале ёсць уладар — будуць и пакораныя, а гэта Верш Шiмена Панчанки — гэта маналог аўтара, мнение которого поўныя горычы и ў той жа час Надзея. Надзея на тое, што пакарэнне не в состоянии наказывай для «будучых прасветленых эпох». Аўтар спадзяецца, што надыдзе такие час, кале словы «пакарыцель», «пакарэнне" не будуць ужывацца, што яны назаўсёды зникнуць.

Яны гучаць как приказ всем нам в далейшае жыццё. Мы — гэта будучыя яго будаўники, яго стваральники. Пимен Панчанка хвалюецца за будучыню Наша краины, за тое, которым мы станем, эти будуць сярод нас таки я, кто сможет «ўдарыць … па душы жывой», эти зберажом мы цудоўную беларускую прыроду. Тама Ён просеке нас усё рабица «с хорошим сэрцам» и пакидаць «и аистов, и чайцы больш вады и неба на душу».

Верш здзивиў мяне сваей прастатой. Кожные Радока — гэта шчырыя словы аўтара, якия идуць ад сэрца. Паэт ужыў и простые, и складаныя рассказа. Дзякуючы им, Ён легкая данёс так чытача ўсе сваи мысли и пачуцци. Чытаючы верш, я сустрэла кусок аднародных членаў, якия дапамагаюць Лепши зразумець смести и служаке для Мастацкая выразнасци верша. Я хачу ўсим параиць прачытаць гэты верш, потому тады кожные из нас состоянии крышачку лепшым. А можа, Нехта задумаецца над сваим жыццём, убачыць яго недахопы и вырашыць выправиць их.

В пасляваенных произведениях Пимен Панчанка вядзе шчырую, сяброўскую размову с чытачом. Адчуваецца яго неспакой, грамадзянская ўсхваляванасць за месца чалавека ў жыцця. Лирычны герой Шмен Панчанки НЕ имкнецца так славы, Ён шчасливы тым, што Жыве ў имя той вяликай мэты, для дасягнення какой патрэбны и арлиныя крылы, и гордились арлины пат ляд. С думкай аб чалавеку, яго шчасци и стварыў Паэт свой верш «Белыя яблыни». Мне здаецца, што гэты верш узник в некаторай степени и пад уздзеяннем «Мадонны Литы» Леанарда так Винчы, вяликага мастера эпохи Адраджэння.

В вершы «Белыя яблыни» аўтар апявае самаго дарагога чалавека — маке, услаўляе жанчыну. Першая доля верша насычана малюнками веснавой прыроды, парывистай в сваей жыватворнай Силе. «Белыя яблыни» — симвал Маладосць, чысцини. Паводле легенды, с их нараджаюцца дзяўчаты на Наша Зямля. Али верш не пра легенду. Яна служыць Паэт только адпраўным пунктах для размышления пра радасць, трывоги и боль маке, пра дабрату, самаахвярнасць и Силу мацярынскай любви.
В другой частцы верша гучыць маналог пра мацярынски подзвиг, пра яе ласку, сардэчнасць, цеплыню. В жанчыны-маке цяжкая доля, но и пачэсная, святая — аддаваць цяпло сваей душы людзям, сваим дзецям. Здольнасць так самаахвярнасци робиць жанчыну мудрая, величнай. Сваим мацярынским цяплом теменно сагравае нас. Гэтыя акаличнасци и дазволили Я. Брыль назваць верш «Белыя яблыни» гимнам «Маладосць, кахання, прыгажосци сапраўднага чалавека».

Комментариев нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Планы мероприятий
Игра викторина по ЭКОЛОГИИ-10 класс

  Цель игры «Викторина по экологии» : углубить экологические знания Весь класс разбит на четыре команды по 6 человек. Время обдумывания ответа -1 минута. Ведущий читает высказывания великих людей с паузами , там , где пропущены слова. Команды должны вставить эти слова «Оценивать … только по стоимости её материальных богатств- …

Задания
Хирургия и Реаниматология. Тесты. Методическое пособие

Тестовые задания. Хирургия и Реаниматология.   Профилактика хирургической инфекции. Инфекционная безопасность в работе фельдшера   Обезболивание   Кровотечение и гемостаз   Переливание крови и кровозаменителей, инфузионная терапия   Десмургия   Ведение больных в полеоперационном периоде   Синдром повреждения. Открытые повреждения мягких тканей. Механические повреждения костей, суставов и внутренних органов   …

Планы занятий
Профориентационный тест Л.А. Йовайши на определение склонности человека к тому или иному роду деятельности

ПРОФЕССИЯ – это вид трудовой деятельности человека, который требует определенного уровня знаний, специальных умений, подготовки человека и при этом служит источником дохода. Профессиональная принадлежность – одна из важнейших социальных ролей человека так как, выбирая профессию, человек выбирает себе не только работу, но и определенные нормы, жизненные ценности и образ жизни, …