В образ Дзядзько Антося ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля"

Сортировать: по оценкам | по дате
17.11.16
↑ [1] ↓
переходы:0
В образ Дзядзько Антося ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля"
Адным с прыцягальных и захапляльных вобразаў паэмы "Новая зямля" зьяўляецца в образ Дзядзько Антося. Дзядзько Антось — увасабленне силы и Талент простых людзей из народа. Вызначальными яго рысами зьяўляюцца бязмежная дабрыня, спагадливасць, шчырасць, ветливасць, дапытливасць, легкая ирония ў стаўленни так жыццёвых праяў. Яны раскрываюцца ва ўчынках, паводзинах героя и НАВАТ яго партрэтнай характарыстыцы: Ён невысокий, не слишком ёмак, Ды карчавиты и няўломак, а Волас мае цёмна-русы, и зухаўския яго вусы По мере доўги, густаваты, Вверх чуць канцы падняты; А вочы шэры, невялички, Глядзяць прыветна, как сунички, Али раптоўна и адразу НЕ расчытаеш их выразить: То смех, то хитрасць с их блискае, То дабрата, но и якая! Антось — камуникабельны, цикаўны так ўсяго чалавек. Стоит прыгадаць ягоныя мималётныя знаёмствы с "вакзальным сторажам" са Стоўбцаў или с Грышкам Верас с Свободные, которые, как и Дзядзько, гатовы дапамагчы незнаёмаму чалавеку ў бядзе. Асабистае жыццё Дзядзько Антося сложилась не очень ўдала: не нашлось "ни ўдоўки-Любке, ни дзяўчыны, каб палучыць дзве палавины, каб временам шчасце здабываць и рядом долю падзяляць". Наста, якую шчыра кахаў, здрадзила яму и выйшла замуж за другог. Аднака Антось НЕ замкнуўся ў Сабе, а не ачарсцвеў так людзей, а не стаў ссохлай галинай на дрэве жыцця. Наадварот, Ён, как никто иншы с герояў паэмы, цикавицца жыццём ва ўсих яго праявах. Больше за тое, Ён зрабиўся найлепшым прыяцелем братавых дзяцей, якия, адчуваючы дзядзькаву дабрыню, шчырасць и павагу так их, цягнуцца так яго с усёй Сваё дзицячай непасрэднасцю. Дзядзько Антось для дзяцей — самы галоўны дарадца, суддзя и настаўник, которые вучыць их разумець вяликую, таямничую и прыгожую книгу прыроды. Кали же Антось часам и спрачаўся с дзецьми, то "как роўны с роўными трымаўся". Ды и сама Антосева натура чымсьци яшчэ па-дзицячы наиўная и шчырая. Дзядзько Антось ахвярны чалавек, которые ўмее жыць Дзелме иншых. Фактычна на ягоных плячах ляжыць вся братава гаспадарка и выхаванне дзяцей. Али НАВАТ и проблиску незадаволенасци НЕ выказвае герой произведения. Труд для яго — такая же натуральная появление, как штодзённы ўзыход сонца. Труд кормиць Антося и дает яму Силу и вдохновенное. Тама Ён "заложни и цярплива ў Зямля ўкладваў сваи силы", таму: Што ни замыслиць, то ўсё зробиць, и так прыгониць, так аздобиць, Што и для вока НАВАТ мила. И ўсё выразна гаварыла, Што Ён Не только гаспадар, Али и прыроджаны фокусник, которых на Свеце так многа. Антось паўстае Перад нами как чалавек слышала и шырокай душы, которые Жыве ў миры и згодзе с людзьми и прыродай. Кали Ён трапляе ў свободно, то шумные и митусливы горад выкликае ў им пачуццё нейкай варожасци, разгубленасци и бездапаможнасци. Яму, которые ни хвилины ў жыцця НЕ прасядзеў склаўшы руки, гарадски "вэрхал" здаецца непатрэбным. Яшчэ больш узрастае ў им гэта пачуццё пасли знаёмства с бессаромными чыноўниками ў зямельным банка. И в чыноўницкую пагарду так простага чалавека, позора Сабе и ў мыслях, Ён адказвае господам Сваё пагардай: "Няхай цябе водзяць сляпога, как водзиш за нос другог". ru | www.studynotes.com.ua/2013/02/vo…-novaya-zyamlya/

Оцените статью
Добавить комментарий