В образ народа ў трылогии

  • От :
  • Категории : Без рубрики

 

Трылогия Якуба Коласа «На Ростана» — адзин с лепшых твораў беларускай литаратуры. В АСНОВА твора быў пакладзены бататы аўтабияграфичны матэрыял. Али пры стварэнни трылогии Якуб Колас имкнуўся написаць НЕ аўтабияграфию, а праўдзива паказаць жыццё.
Адно с цэнтральных месцаў в трылогии «На Ростана» занимает в образ Беларускага народа. С першых старонак мы знаёмимся с палешуками. Своеасабливыя Рысы их характар ​​складвалися ва ўмовах цяжкай працы. Яна зрабила их моцными, выносливыми, дужыми. Са здзиўленнем слушает Лабанович расказ аб Грыгоры, которые адабраў медзведзяня ў мядзведзицы и прынёс яго с лесу. А Дзедо Микита ў сваи восемдзесят гадоў любого Маладога пояса заткнет.
Каб раскрыць чуласць и дабрату сялян, Колас рисует вобразы бабки Марьи и бабки Параски. Так Лабановича травы адносяцца, как маке так роднага сына. Заўсёды травы адгукаюцца на чужое гора и знаходзяць добрая слова для людзей. Так бабки Марьи частая забягала Ядвися. В гэта проста жанчыне яна знаходзила сардэчнасць и цяпло, которого ей так и не хваталась ў роднай сямьи.
Ад палешукоў можно пачуць трапную прыказку эти цикавае параўнанне. В их памяци жывуць легенды, вяками назапашваюцца жыццёвыя назиранни. Асаблива письменник захапляецца старым дзядами. Яны ведаюць, пры которых условиях трэба сеяць ту эти иншую збажыну. Им дастаткова ўбачыць Выра журавоў, каб сказаць, которые Будзей авёс. Амаль все палешуки неписьменныя. Паляшучки за написанне Письма павинны были аддаваць кавалак сала. А стараста вёски Цельшына, которому даводзилася разносиць листы альбо павестки, вымушаны быў складаць их в пэўным парадку и запаминаць гэты парадак, каб НЕ пераблытаць.

Даволи цяжким было жыццё жанчын. Якуб Свая ас расказвае аб жудасным лес старожки Анны. По ўсё сваи жыццё яна бачыла только пакуты, зняваги, цяжкую труд и жыла ў пастаянным страха за заўтрашны динь. Яна павинна была цярпець здзеки пьяницы-мужа, которые биў яе без усякай прычыны. Анна ўладкавалася працаваць старожкай в школе пасли таго, как пакинула мужчины. Али працавитасць НЕ абараняе яе ад крыўдаў. Яна баицца, што новые настаўник выселиць яе са школы. Пасли размовы с Лабановичам Анна плачу ад радасци, што Ён дазволиў ей застацца ў школе.

Некаторые беларуския сяляне захавал веру ў праўду и справядливасць и гатовыя за яе змагацца. Таким чалавекам зьяўляецца Аксён Каль. Колас намаляваў партрэт Аксёна так, што Ён дапамагае зразумець яго характар. Моцная фигура, энергичны тварь падкрэсливаюць физичную Силу Аксёна, яго рашучасць и настойливасць. Аб настойливасци и рашучасци гавораць и паводзины Аксёна. Ён НЕ можа спакойно глядзець на цяжкае становишча сялян. Аксён упэўнены, што можа знайсци праўду, кале энергична ўзяцца за яе поиски.
Аксён ненавидзиць чыноўникаў и паноў, но и верыць, што цару аднолькава близкия интарэсы ўсих слаёў насельництва. Пазбавицца ад веры ў цара Калю дапамагае Лабанович. Менавита ад Лабановича Аксён Каль упершыню пачуў праўду пра цара. В час рэвалюцыи 1905-1907 гадоў Ён прымае актыўны ўдзел в сялянским бунце, складывает петыцыю временам с Лабановичам, аказвае супрациўленне ў сутычцы с палицыяй. Далейшы лес Аксёна нам невядомы. Праз шматликия вобразы еялян Якуб круга паказаў Силу и слабасць першай рэвалюцыи. Ён НЕ давёў свайго апавядання так рэвалюцыи 1917 года, а пакинуў сваих герояў «на Ростана».

Звыш трыццаци гадоў працаваў Якуб Колас над трылогияй «На Ростана». В АСНОВА Рамана были пакладзены рэальныя жыццёвыя факты. Труд настаўникам на Палессе, сустрэчы с розными людзьми, поиски шляхоў, каб прынесци народа карысць, близкае знаёмства с цяжким жыццём палешукоў, захапленне их душэўным хараством — усё гэта легла ў АСНОВА Рамана. Сэнсом назвы «На Ростана» прежде ўсё мае дачыненне так Лабановича, которые зьяўляецца галоўным героем трылогии.

В першай книзу «В палескай глушы» мы знаёмимся с Андрэ Лабановичам, кале Ён прыязджае ў глухую палескую вёску ў якасци настаўника. Там Ён знаёмицца с вяскоўцами. I ўжо с першых дзён узникае бурная спрэчка памиж Лабановичам и хатовицким айцом Кирылам. Яна тычыцца пытання аб тым, как трэба глядзець на мужык. Людзи, якия абираюць и ўшчуваюць мужык, личаць яго нижэйшай существо и. Аднака Лабанович так и не личыць. На яго мнению, как и по мнению ўсих, в каго Балицах душа за чалавека працы, мужык заслугоўвае самай вяликай паваги.
Лабанович бачыць цяжкае становишча и жыццё людзей. I Перад им паўстаюць пытанни: кто винаваты ў гэтым и как людзям дапамагчы? Ён бачыць несправядливасць иснуючага строя ў адносинах так сялян.

Комментариев нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Планы мероприятий
Игра викторина по ЭКОЛОГИИ-10 класс

  Цель игры «Викторина по экологии» : углубить экологические знания Весь класс разбит на четыре команды по 6 человек. Время обдумывания ответа -1 минута. Ведущий читает высказывания великих людей с паузами , там , где пропущены слова. Команды должны вставить эти слова «Оценивать … только по стоимости её материальных богатств- …

Задания
Хирургия и Реаниматология. Тесты. Методическое пособие

Тестовые задания. Хирургия и Реаниматология.   Профилактика хирургической инфекции. Инфекционная безопасность в работе фельдшера   Обезболивание   Кровотечение и гемостаз   Переливание крови и кровозаменителей, инфузионная терапия   Десмургия   Ведение больных в полеоперационном периоде   Синдром повреждения. Открытые повреждения мягких тканей. Механические повреждения костей, суставов и внутренних органов   …

Планы занятий
Профориентационный тест Л.А. Йовайши на определение склонности человека к тому или иному роду деятельности

ПРОФЕССИЯ – это вид трудовой деятельности человека, который требует определенного уровня знаний, специальных умений, подготовки человека и при этом служит источником дохода. Профессиональная принадлежность – одна из важнейших социальных ролей человека так как, выбирая профессию, человек выбирает себе не только работу, но и определенные нормы, жизненные ценности и образ жизни, …