Жыццёвая дарога Михала па паэме Якуба Коласа "Новая зямля"

Сортировать: по оценкам | по дате
17.11.16
↑ [1] ↓
переходы:0
Жыццёвая дарога Михала па паэме Якуба Коласа "Новая зямля"
Паэма Я. Коласа "Новая зямля" — вяршыня паэтычнага майстэрства Песняры. Працаваў над ней аўтар больш за дванаццаць гадоў: паэма была пачата ў 1910, а апошни раздзел — трагичная развязка — написаны ў 1923 С аповесци аб жыцця адной лесниковай сямьи паэма перарастае ў вялики соч аб жыцця Беларускага сялянства ў канцы XIX в. (яго быце, звычаях, беззямелли, збядненни, поисках куски хлеба на панская службе, яго абуджэнни ​​и ўсведамленни Сваё чалавечай годнасци). Праблемы Зямля и свободы зьяўляюцца асноўными ў творы. Галоўны герой паэмы — Михал. Беззямелле и галеча прымушаюць яго "вандраваць" в жыцця: "хадзиў на сплаў Ён, на вицины, разоў са два хадзиў в Прусы", а пасли наняўся Лесник так князя Радзивилла. Михал працуе НЕ шкадуючы сел, здароўя. Ён ахоўвае лес, даглядае по богатству, "правица" сенакосы, "ставиць" рабочых, выконвае шматликия загады и даручэнни господина лясничага. В працы Ён знаходзиць задавальненне, верыць в яе как АСНОВА жыцця и дабрабыту, спадзяецца сваим руками здабыць Сваё шчасце. Дзякуючы рупливай и стараннай працы, неабжытыя и занядбалыя углу, в которых апынаецца герой паэмы, становяцца ўтульными и квитнеючыми: Усё зацвело, загаманила, Б жыватворная здесь села Ад сна прыроду абудзила. Михал — чалавек клапатливы, спагадливы. Ён верные человек и патрабавальны батька. Шчыра любячы дзяцей, Ён часам сурьёзна ставицца так их. Наймаючы "дарэктара", Михал спадзяецца: "а вось мо с меншых што и Будзей, Няхай травы ўжо йдуць в людзи". Герои произведений слышала адносицца так брата Антося и временам с им Любицы пажартаваць, павесялицца, падзялицца земляробчай мудрасцю. Працуючы ў Радзивилла, Михал сутыкаецца с жорсткими и няўмольными законами, которым трэба падпарадкоўвацца працоўнаму чалавеку. Служба ставиць яго ў поўную залежнасць ад воли господина лясничага. Прыгнёт, знявага, прынижэнне, лаянка, пагрозы, варожыя адносины сялян — усё гэта цяжким грузам кладзецца на душу Михала. Героя не задавальняюць умовы жыцця и працы, и Ён ищет выйсця с цяжкага паднявольнага становишча. А дзе же той выхад? Дзе збавенне? С няволи цяжкай, с паланення? Адзин Ён ёсць: зямля, зямля Свой пэўны угол, свая Ралли. То — наймацнейшая АСНОВА И жыцця першая условие. Зямля НЕ змениць и не здрадзиць, Зямля паможа и дарадзиць. Вызвалицца из-пад улады г, стаций свабодным, по мнению Михала, можно путям набыцця Зямля: Купиць Зямля, прыдбаць свой угол, Каб с панских выпутацца пут, и там зажыць Сабе заново: Свая зямля — ​​вось што АСНОВА! Мнение аб Зямля свяцила Михалу "Зоркая ясная" в самый змрочныя дни, надаючы Сэнсом яго жыцця. Зямля ва ўяўленни Михала — "АСНОВА ўсёй айчыне", Надзея на вызваленне "с няволи цяжкай, с паланення", "лучи свободы и свабоды". Стаций гаспадаром на Сваё Зямля — ​​значыць стаций распарадчыкам свайго лёсу: Свая зямля, свая Пасад! Эти ёсць мацнейшая прынада? Мара Михала аб Зямля высакародная, узвышаная. Гэта НЕ дробнаўласницки разлик (как ран личылася ў литаратурнай крытыцы), а попытка духоўнага разняволення, самасцвярджэння асобы. Зямля павинна належаць таму, кто на ней працуе. Галоўны герой хотя быць гаспадаром на Сваё Зямля. И кале бы так стала, Михал здабыў бы Свабоду, незалежнасць, дабрабыт, адчуў бы асалоду вольная працы. Али призрак аб набыцци Зямля аказалася неажыццявимай, илюзорнай. Михал памирае с надзеяй, што Антось прадоўжыць пачатую им дело: Вядзи ты Рэй, вядзи … адзин. ru | www.studynotes.com.ua/2013/02/zh…-novaya-zyamlya/

Оцените статью
Добавить комментарий