Жыццё и подзвиг Миколы Гусоўскага

Сортировать: по оценкам | по дате
04.12.16
↑ [1] ↓
переходы:0
Жыццё и подзвиг Миколы Гусоўскага
«Хлеб мой зароблены потам» — тэты Радока сведчыць, што славуты Паэт-адраджэнец паходзиў с проста дэмакратычнай сямьи. Ён зведаў нягоды працоўнага жыцця. Таким жа працаўником застаўся и тады, кале временам с пасли Вяликага княства Литоўскага Эразма целку накираваўся так папы рымскага ў Рым. Никто иншы, как Ён, выканаў абяцанне: расказаць пра паляванне на зуброў в яго далёком синявоким краи, пазнаёмиць недасведчаных с традыцыями невядомага им народа.
Многия старонки жыцця Гусоўскага так канца НЕ раскрыты. Мы маем звестки, што, магчыма, Ён быў Нейко час лектарам Балонскага университэта пад имем Миколы Альбинус. Можа, то и было. Время Адраджэння даваў магчымасць таленавитым людзям свободная перамяшчацца па Страны Еўропы и мира ў поисках асветы, удачы. Дакладна мы знаем, што яго Сябры Эразм Цёлак памёр в 1522 ў Рыме ад халеры. Гэта была страшэнная, вяликая бяда. Што, нарэшце, Паэт НЕ вярнуўся на радзиму пасли смерци свайго Сябры и мецэната.
Пра ганенни на каго идзе размова ў прысвячэнни? Эти только на яго Сябры? Со всеми магчыма, што были и ганенни на Песняры — вальнадумца, патрыёта. На жаль, дакладных звестак пра гэта няма. Али ёсць и яшчэ адзин прыклад нядобразычливага стаўлення так тытанаў духа ў Вяликим княстве Литоўским — Скарына. Такие же самы эмигрант, как и Гусоўски.
Жыццё Гусоўскага — легенда. Яна высакароднае хоць бы таму, што Ён Мэта паставиў адкрыць свой край иншым народам мира и выканаў ганаровы абавязак. Легенда, таму што и сёння мы захапляемся Не только славутай «Песняй пра зубра», што расцяганая на цытаты, но и и иншыми яго творами, прасякнутыми гуманистычными идэалами. Паэмай с 869 радкоў гекзаметру «аб жыцця и дзейнасци багаяўленага Иакинфа» (тысяче пятьсот двадцать пять). Яе голько назвала настаўница на урока. ru | www.studynotes.com.ua/2013/02/zh…koly-gusoўskaga/
Интересная, што паэма Гусоўскага «Песня пра зубра» была знойдзена ў Нейко выданни (назвы не помнит), дзе была змешчана с творами нарысавага и навукова-папулярнага характар ​​пра прыроду. Яе паличыли магчымым уключыць в зборник навуковых раб. I я знаю, чаму гэта зрабили: паэма дает праўдзивы, близки так рэальнасци адбитак зубрынага жыцця, нораваў, паводзинаў и звычак гэтых звяроў-волатаў, Цуда прыроды. Так што в образ зубра ў паэме «мае дакументальную АСНОВА». Пра тое сведчыць НАВАТ партрэт зубра-самца.
Аўтар захапляецца жыццём прыроды. I адначасова почитает, беражэ яе гарманичную цэласнасць. I гэта другая, это не сама значная, праблема паэмы. Амаль пяць стагоддзяў том мастак прадчуваў разбуральны працэс на Зямля. Бачыў, што Ён адбываецца па Вине чалавека.
Людской жыццё поўнае зайздрасци, узаемнага недаверу. Супольнасць распадаецца. НАВАТ традыцыйнае паляванне, заўсёды ўдалае, и то не могуць наладзиць правадыры и их света. Гинуць ни ў чым и ни Перад кем не винаватыя смерды на сваях битваў. I никому так гэтага няма справы.
Так выказаў сваи адносiны так Радзiмы ў прадмове так адной са сваiх кнiг адзiн с найярчэйшых прадстаўнiкоў эпохi Адраджэння — Францыск Скарына. Скарына — першый, кто адкрыў ва ўсходняй Еўропе кнiгадрукаванне и зрабiў кнiгу даступнай вялiкаму сваи людзей. Скарына — наш гонар и слава, ибо яго нарадзiла и ўскармiла менавiта наша беларуская зямля.
Вучоба сыну полацкага купца давалась вельмi легкая. Першапачатковую Адукацыя Скарына атрымаў дома. Затым дапытлiвы палачанiн працягнуў сваи навучанне ў Кракаўскiм унiверсiтэце.
Ивану Мележа належыць значная месца ў гисторыи беларускай литаратуры 20 стагоддзя. Будучы сыновьям свайго часа, письменникам-франтавиком, што на кол вочы бачыў трагедыю вайны и аписаў яе ў «Першай книзу», Ён было пераадолець яго ўплыў канчаткова, узняцца так понимание самых Глыбока прычын Народнай трагедыи. Аднака дзякуючы яму мы спасцигаем строгую праўду 20 стагоддзя, тыя дэфармацыи ў грамадским жыцця, якия прывяли так сённяшняга состояния разбурэння асноў эканомики, маральных выдаткаў и стратаў.
Многая ў наша нацыянальнай литаратуры так канца то и не вывучанае, НЕ высветленае. Можа, таму, што слабые силы литаратуразнаўцаў и крытыкаў? Здаецца, НЕ. Вуньо Колька их — вядомых, славутых, таленавитых: Каваленка, Мушынски, Гниламёдаў, Бугаёў, Яскевич. На жаль, няма Рыгора Бярозкина, которые так хораша писаў пра паэзию Купалы, Багдановича, Куляшова. Няма Бечыка, книгу которого «Прад высокая красотой» чытала и перачытвала. Няма ў жывых Алеся Адамовича и Уладзимира Калеснико.
Творчасць М. Гусоўскага Микола Гусоўски — выдатны Беларуский письменник эпохи Адраджэння. Ён вядомы нам прежде ўсё Сваё «Песняю пра зубра». Гэта соч пра край и народ, размышление и трывогу за Вяликае княства Литоўскае, пра месца радзимы на дорогах гисторыи.
«Песня пра зубра» — згустак роздумаў аб праблемах жыцця Бацькаўшчыны — Беларуси, и таму менавита ей Микола Гусоўски прысвяциў множество радкоў. Паэт с замилаванасцю аписвае Родны край. Аўтар любуецца пушчай, дзе прайшло яго дзяцинства, аписвае, как Ён сам паляваў на зубра

Оцените статью
Добавить комментарий