Клипартов прыроды ў паэме Я. Коласа "Новая зямля"

Сортировать: по оценкам | по дате
06.04.17
↑ [1] ↓
переходы:0
Клипартов прыроды ў паэме Я. Коласа "Новая зямля"
Пачуеш гэтыя словы и адразу трапляе в Страны хараства. Перад табой прырода Панямоння, радзима аўтара гэтых радкоў Якуба Коласа. I ты заўважаеш «крынички вузенькае ложа», крыху далей чародка дубоў и маладых буслоў, которых «пачынаюць вабиць дальше». Зьяўляецца пачуццё, нибы ты ўжо быў здесь ран. Якую любоў трэба матель так маке-Зямля, каб стварыць таки я непаўторныя карцины прыроды! В кожнага из нас ёсць свой »Родные угол», в которым «душой слачываем», «душой ажываем». Давайце ўчытаемся ў Радко паэмы Я.Коласа "Новая зямля», дзе Паэт раскрывав Перад нами клипартов прыроды, близкия и родные яму. Каля пасады лесниковай Цягнуўся Гожая падковай Старые высоким лес цянисты. Здесь гору асины круглалисты Сплятаўся с хвоями, с дубами …
I мнением клопату Пакино, Заснуўшы крэпка и салодка. Здесь так прахладна, так прывольна! А птичка голасна и здольна Смяюцца милым шчабятаннем I поўняць луг сваим спяваннем.
Ды только той Будзей дастойны Витаць в раничак спакойны Златавалосую Багин, ту так грудзей яе прыхине, Яе пацешыцца красотой, Кто сам абмыецца расой.
I сонца, и Селянин временам абмываюцца ранишняй расой Перад гарачым працоўным днем. Створаныя Якуба Коласа клипартов прыроды выкликаюць гонар за сваю Зямля. Яны как завещание письменника Любицы гэту Зямля, ахоўваць прыроду, умная выкарыстоўваць яе дары и не пераставаць захапляцца яе прыгажосцю.
ru | www.studynotes.com.ua/2013/02/ma…-novaya-zyamlya/
Паэма Я. Коласа "Новая зямля" — вяршыня паэтычнага майстэрства Песняры. Працаваў над ней аўтар больш за дванаццаць гадоў: паэма была пачата ў 1910, а апошни раздзел — трагичная развязка — написаны ў 1923 С аповесци аб жыцця адной лесниковай сямьи паэма перарастае ў вялики соч аб жыцця Беларускага сялянства ў канцы XIX в. (яго быце, звычаях, беззямелли, збядненни, поисках куски хлеба на панская службе, яго абуджэнни ​​и ўсведамленни Сваё чалавечай годнасци). Праблемы Зямля и свободы зьяўляюцца асноўными ў творы. Галоўны герой паэмы — Михал.
Адным с прыцягальных и захапляльных вобразаў паэмы "Новая зямля" зьяўляецца в образ Дзядзько Антося. Дзядзько Антось — увасабленне силы и Талент простых людзей из народа. Вызначальными яго рысами зьяўляюцца бязмежная дабрыня, спагадливасць, шчырасць, ветливасць, дапытливасць, легкая ирония ў стаўленни так жыццёвых праяў. Яны раскрываюцца ва ўчынках, паводзинах героя и НАВАТ яго партрэтнай характарыстыцы
Паэма «Новая зямля" не выпадков личыцца энцыклапедыяй сялянскага жыцця. На яе старонках аўтар па-майстэрску, с веданнем справы аписаў побыть, труда, занятак Селянина, расказаў пра сялянския будни и святые. А яшчэ гэты соч личаць энцыклапедыяй беларускай прыроды. Ни ў которым иншым творы так падрабязна и дэталёва НЕ аписаны луг, поле, лес, прычым, в розныя времени года. Чытаеш паэму и ствараецца ўражанне, што сапраўды пабываў в кожным с аписаных аўтарам куточкаў. Брыль ў нарысе «Мой Родны угол …»
Паэма Я. Коласа «Новая зямля» — вяршыня паэтычнага майстэрства Песняры. Працаваў над ней аўтар больш за дванаццаць гадоў: паэма была пачата ў 1910, а апошни раздзел — трагичная развязка — написаны ў 1923 С аповесци аб жыцця адной лесниковай сямьи паэма перарастае ў вялики соч аб жыцця Беларускага сялянства ў канцы XIX в. (яго быце, звычаях, беззямелли, збядненни, поисках куски хлеба на панская службе, яго абуджэнни ​​и ўсведамленни Сваё чалавечай годнасци). Праблемы Зямля и свободы зьяўляюцца асноўными ў творы.
НЕ выпадков паэму «Новая зямля» лiчаць энцыклапедыяй сялянскага жыцця. В гэтым творы, как ни ў якiм iнпiым, вельмi падрабязна и па-мастацку апiсаны побыть Беларускага селянiна: яго гаспадарка, труда, занятак. Акрам таго, вельмi даходлiва перададзены аўтарам к лопате селянiна, яго думкi, мари, спадзяваннi. В хаце, што стаiць на ўскрайку лесу, жьiвуць Михал с жонкай и с дзецьмi и брат Михал — Антось. Михал служыць у господина леснiком. Дело курю ведая добра, адносiцца так яе Сумленный.
«Голас Зямля» Народный Паэт Беларуси заўсёды выступаў палымяным Песняры дружбы и прагрэсу народаў, непрымирымым ворагам усялякага цемрашальства, хлусни и пропаведзи вайны. В суровые ваенны час, кале наш народ вымушаны быў узняцца на барацьбу супраць фашысцких захопникаў, Якуб Колас услаўляў мужнасць и гераизм савецких воинаў и народных мсциўцаў, працаўникоў тыла, мудрая павучаў, што кожные павинен НЕ шкадаваць сел, каб хутчэй наблизиць перамогу. Наша краiн завецца Беларусь. А людзi, што жывуць в ей, — беларусы. Кто же такие беларусы и чым травы вылучаюцца сярод iншых нацыянальнасцей? Пра гэта вельмi интересная и падрабязна расказаў в сваiм нарысе «Людзi зямлi беларускай» Уладзiмiр Караткевiч. Я толькi паспрабавала ўвасобiць усе пералiчаныя пiсьменнiкам Рысы и адзнакi беларусаў в адным чалавеку. Вось што ў мяне атрымалася.
С ТВАРА Янка прыгожы. В яго светла-русые прамыя валасы и вялiкiя блакiтна-шэрыя вочы. Росту Янка невысокага. Постаць в яго на дзiва рухавая.

Оцените статью
Добавить комментарий