Тэма бацькоў и дзяцей в камедыi В. Дунина-Марцинкевiча

Сортировать: по оценкам | по дате
06.04.17
↑ [1] ↓
переходы:1
Тэма бацькоў и дзяцей в камедыi В. Дунина-Марцинкевiча
Прадстаўники новаго пакалення ў камедыи — Грышка и Марыська. Яны — дзеци збяднелых шляхцичаў. Маладыя людзи кахаюць адно аднаго, даўно ўжо мараци пажаницца. Али вось бяда: Батька их вдруг пасварылися из-за таго, што адзин другог абазваў мужык. Сварка завязалася ў такие моцный узел, што каб развязаць яго и вырашыць, кто правы, а кто винаваты, в мястэчка едзе с воласци станавы прыстаў. Казалось, в Марыськи и Грышки няма никаких шанцаў на жаницьбу — сварка бацькоў перадасца и им. Али самом справе гэта так. Для Грышки же и Марыся шляхецтва — ништо, гэта простая «хвароба» их бацькоў. «Што гэта за дурко напаў на бацькоў? — Гаворыць дзяўчына. — Пьяныя завялися так пабилися с сабой за шляхецтва, почему мы с Грышкам пра тое гари и ныем ». Грышка пра адносины свайго Батька с Марысиным кажа, што Батька «индычацца».
Чытаючы твор, мы бачым, с какой любоўю адносицца В. Дунин-Марцинкевича так Грышки и Марыся, как услаўляе их адданасць ад но Аднан и с какой павагаы и гонарам ставицца так их имкненняў змагацца за сваи шчасце.
Канешна, Грышка и Марыся далеко не рэвалюцыянеры, якия пратэстуюць супраць аджыўшага строя и закликаюць гэты строй знишчыць временам с яго ўстарэлыми поглядами. ru | www.studynotes.com.ua/2013/02/te…nskaya-shlyaxta/
Праблема бацькоў и дзяцей вечна. как свет стаиць, Батька имкнуцца перадаць свой вопыт и ўсцерагчы ад памылак дзяцей. Дзеци же Упарты працивяцца гэта, потому хочуць пражыць Сваё жыццё сам и без падказки выбраць свой лёс. Лявон, герой апавядання Ядвигина Ш. «Бярозка», выпраўляючы курю адзиную дачку ў свет, навучае яе быць абачливай и никому не давяраць свайго гора. А кале состоянии невыносна — даверыцца бярозцы. Счарнела бярозка, прымаючы на ​​сябе боль и пакуты Марыськи.
Асноўная тэма паэмы «Гапон» — паказ жыцця Беларускага сялянства ў часы прыгону. С гисторыи мы знаем, наколько цяжким и бяспраўным было становишча сялян в ту пару. Чалавек быў прывязаны так г и поўнасцю залежаў ад яго. Адным с найстрашнейшых праяўленняў прыгонництва была рэкруцкая павиннасць — шматгадовая цяжкая салдацкая служба цару без згоды на тое Маладога чалавека.
Усё гэта паказаў в сваей паэме Дунин-Марцинкевича. Аднака, прачытаўшы твор, Нельга адназначна адказаць на пытанне, как адносицца так прыгоннага права аўтар.
Камедыя «Пинская шляхта» писалася пасли адмены прыгоннага права и пасли паўстання тысяча васемсот шэсцьдзесят трэцяга года. Паўстанне закончылася паражэннем, и ў Страны наступила часы жорсткай рэакцыи. Душылася любая дэмакратычная мнение. Царская вярхушка, баючыся новаго ўздыму прагрэсиўных сел, была только тым и занята, што адсочвала любые павевы бунтарства с Мэта назаўсёды вытравиць в людзей дух непакорнасци.
С дзесяци законаў вечнасци, загадаў-запаведзяў Божых только Аднан, как на тое звяртае ўвагу Апостал Павел в Пасланни так Ефесянаў, абяцаная богам: «Почитай бацькоў сваих» — гэта першая запаведзь с абяцаннем. Только за выкананне яе абяцаецца ўзнагарода: чти бацькоў сваих — и дзеци твае будуць шанаваць цябе.
Кали бы Маладосць знала, а старасць магла! Али, на жаль, старасць НЕ можа ўжо Ничога перайначыць в перажытым, а Маладосць НЕ ведая, што галоўным яе клопатам павинен быць клопат пра курю … старасць.
Туляга — Аднан с асноўных дзеючых асоби пьесы. Весь знешни выглядите Туляги Цалко адпавядае яго прозвишчу. Ён Нейко нязграбны, няспрытны, нибы сапраўды туляецца с аднаго месца другое. Аднойчы, кале Туляга ишоў в инстытут, Нейко чалавек заўважыў яго падобнасць так дзяникинскага палкоўника. А пакольки Туляга и сапраўды некаля жыў в тым Горадзе, название которого прагучала ў устной незнаёмца, то бедалагу гэта насцярожыла и Вельме напужала. Ён расказаў пра гэты выпадак в инстытуце.
Камедыя «Выбачайце, кале пожалуйста!» Написано ў пяцидзесятыя гады и адлюстроўвае тагачаснае калгаснае жыццё. Асноўная задачи, якую ставиў Перад сабой аўтар, — выкрыць заганы калгаснага строя. Што датычыцца калгасаў увогуле, то А. Макаёнак супраць их ничего не меў, но и прайсци мима адмоўных бакоў калгаснай систэмы и некаторых кираўникоў, которых гэта систэма параджала, было. Минуў той час, кале калгасам прызначали канкрэтныя дать хлебаздач дзяржаве.
Усё гэта печальная, кале не думаць пра тое, Колька цикавага и карыснага написаў и пакинуў нам гэты таленавиты чалавек за сваи доўгае жыццё. Кто не ведая яго сатырычных басен, шматликих вершаў, арыгинальных пьес? Драматургию Кандрата Крапивы складаюць таки я творы, как «Канец дружбы», «С народам», «Людзи и дьяблы» и иншыя, но и сама цикавай, на майские мнению, зьяўляецца камедыя «Кто смяецца апошним», написаная в тысяча дзевяцьсот трыццаць дзевятым Годзю.

Оцените статью
Добавить комментарий