Эвалюцыя образе интэлигента ў творчасци Янки Купалы и Якуба Коласа

Коласа Праблема интэлигенцыи и народа зьяўляецца адной с найбоьшн значных в творчасци Янки Купалы и Якуба Коласа. В сваих произведениях или два Классик литаратуры звярнулися так асэнсавання роли интэлигента ў вырашэнни лёсу народа. Интэлигент, по мнению класикаў, — гэта чалавек, которые добра ўсведамляе гистарычны путь свайго народа, яго культуру, мае абгрунтаваныя перакананни Веда, куды сам идзе и куды неабходна весци народ. Трагикамедыя Янки Купалы «Тутэйшыя» и трылогия Якуба Коласа «На Ростана» были написаны ў 20-я гады минулага стагоддзя. Гэта быў плённы перыяд для адраджэння нацыянальнай культуры, выяўлення самабытнасци Беларускага народа.
Жыццёвая филасофия Андрэ Лабановича и Янки Здольника знаходзицца ў цесным адзинстве с гистарычными падзеями, якия адбывалися на Беларуси ў час написання твораў. Или два герои зьяўляюцца прадстаўниками интэлигенцыи. Янка Здольник вядзе агитацыю за беларускую культуру и асвета. Менавита таму и называюць яго иншыя дзеючыя персанажы твора «Беларусь». Янка Вельме занепакоены состояниям беларускай культуры.
Имкненни Янки знаходзяцца ў цесным адзинстве с идэями, якия несла с сабой рэвалюцыя 1917 года. Ён приветствует рэвалюцыю, яе аднаўленчы характар. Аднака герой не можа звязаць и надзейна, доказательственное абгрунтаваць сваи погляды. В вобразе Янки Здольника Янка Купала ўвасобиў недастаткова высоким ўзровень светаўспрымання беларускай интэлигенцыи ў час грамадзянскай вайны. Янка Здольник — такие же тутэйшы, как и ўсе астатния персанажы твора. Недастаткова Глыбокая интэлектуальнае развиццё перашкаджае яму глядзець в жыццё ўпэўнена. Али прозвишча ў Янки «Здольник».
Андрэй Лабанович — галоўны герой трылогии Якуба Коласа «На Ростана» — прадстаўник свайго часа. Ён, как и Янка, имкнецца так перадавых грамадских идэй эпохи. Са старонак твора Ён паўстае Перад чытачом адукаваным, умным пасрэдникам памиж жыццём с яго цяжкасцями и рэвалюцыйными зменами.
Андрэй Лабанович зьяўляецца ўзорам чалавека грамадских паводзин. Адзинае, што для яго святое, — народ и яго идэалы, народ и яго прынцыпы, народ и яго мараль. 3 улики гэтага герой имкнецца быць карысным грамадству. Андрэй Лабанович ищет адказ на пытанне, которым чынам дапамагчы народа. В вырашэнни яго герой збиваецца на абходныя сцежки, часах прымае памылковыя рашэнни, но и никогда не идзе на кампрамис са сваим Сумленный. На пути героя нярэдка ўзникаюць Праблемы. Ён пераадольвае их с вяликай тратай душэўных сел.
В образ героя аўтабияграфичны, падказаны жыццём, гистарычными абставинами, кале на парадак дня было пастаўлена пытанне аб вызваленни Беларуси ад прыгнёту и пакоры.

Оцените статью
Добавить комментарий